Có bao giờ bạn tự hỏi vì công việc mà bạn mất đi một lối sống tốt không?

Thi thoảng tôi có nói chuyện với một vài người bạn của tôi. Bạn biết rồi đấy là một người trẻ khi gặp nhau sẽ nói chuyện gì đây? Công việc, người yêu gần như chỉ có thể thôi. Và không ít trong số đó mọi người đều không thỏa mãi với công việc hiện…