Giấc mơ của bạn

 Trước cuộc sống đầy khó khăn, phức tạp và bận rộn dường như rất nhiều thứ làm mờ đi, mất đi định hướng tương lai. Giấc mơ của chúng ta cái thời còn tắm sông, chơi bi ve giờ cũng theo đó trôi đi bao giờ không biết, có khi nào chính bản thân ta giật mình …

Tôi cam kết với chính bản thân mình

Có những câu hỏi mà tôi và bạn vẫn đang cố tự hỏi với chính bản thân mỗi chúng ta mỗi ngày, mọi thời gian, mọi lớp tuổi nhưng hoài ta vẫn cứ vậy thôi. Tôi muốn thay đổi bảnthân? Tôi đang vướng phải những thói hư tật xấu và nhiều thứ khác nữa, giường như những việc đó đang …