Mẹ là người thấy vĩ đại của con trẻ

Mẹ là người thầy vĩ đại của con trẻ

Trên cuộc đời này có lẽ người mẹ là người thầy vĩ đại nhất trong cuộc sống của mỗi người. Mẹ không dạy ta những kiến thức sách vở nhưng mẹ tạo ra được những giáo sư, doanh nhân. Mẹ dạy ta những bài học về tình thương khi ta mới chỉ chập chững bước vào thế giới này. Viết …